آپلود ویدیو
جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران

ایران

QR کد
0 پسندیده شده
0ویدیوهای دیده شده
0ویدیوهای منتشر شده
در آغاز کار در دهه ١٣٤٠ مهندسین مشاور در قالب دو تشکل حرفه ای یکی به نام "سندیکای مهندسین مشاور معمار" که منحصراً شامل مهندسین مشاور معمار و شهرساز بود و دیگری "انجمن مهندسین مشاور ایران" که مهندسین مشاور ذیصلاح در سایر رشته ها را در بر می گرفت فعال بودند. این دو گروه در حفظ اهداف حرفه ای خود بصورت جداگانه با سازمان برنامه، کارفرمایان و سازمان های دولتی در تماس بودند، ولی در مواردی که منافع مشترک داشتند گرد هم آمده و بصورت جمعی به نمایندگی حرفه مهندسی مشاور ظاهر می شدند .rnrnمقدمات تأسیس جامعه مهندسان مشاور ایران پس از تصویب آئین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور توسط هیأت وزیران در خرداد ماه ١٣۵٢ که در ماده ١٢ آن تأسیس جامعه مشاوران به منظور همکاری با سازمان برنامه پیش بینی شده بود، فراهم آمد و بالاخره در تاریخ 1352/12/7 دو تشکل فوق جامعه را تحت عنوان "جامعه مشاوران ایران" و به شماره ١۴٧١ به ثبت رساندند و به این ترتیب جامعه فعالیت خود را رسماً آغاز نمود.rnrnدر سال ١٣۵٨ و به دنبال انقلاب اسلامی ١٣۵٧، جامعه مشاوران به بازنگری خود پرداخته و اساسنامه جدیدی را به تصویب رساند و وارد دوره دیگری از فعالیت های خود شد. جامعه بنا به دستور وزارت کشور و تأییدیه مورخ 1369/10/10، از این تاریخ به بعد با نام "جامعه مهندسان مشاور ایران" به جای "جامعه مشاوران ایران" با پروانه شماره ١۵/٢-۴٢ الف به فعالیت خود ادامه داد که هم اکنون نیز ادامه دارد. جامعه مهندسان مشاور ایران مشمول قانون احزاب و جمعیت ها است و اساسنامه آن جهت تطبیق شرایط با قانون مذکور، تغییر داده شده و این تغییرات به همراه پاره ای اصلاحات دیگر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1367/6/28 به تصویب رسیده است. طبق اساسنامه و قانون احزاب، پروانه فعالیت جامعه در هر دوره ، از طرف وزارت کشور صادر می شود و طبق مفاد همین اساسنامه جامعه مهندسان مشاور ایران جمعیتی ملی، فرهنگی، فنی و حرفه ای مستقل از تمام احزاب و گروه های سیاسی است که شرکت های مهندسی مشاور در بخش خصوصی در آن گرد آمده اند تا ضمن ایجاد یک نظام حرفه ای استوار بر اصول دموکراتیک، در اعتلای حرفه مهندسی مشاور بکوشند و در راستای دستیابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی کشور گام بردارند .rnrnاهم اهداف جامعه عبارتند از:rnrnایجاد یک نظام حرفه ای استوار بر اصول دموکراتیک برای کنترل و احقاق حقوق صنفی اعضای جامعه و اعتلای حرفه "مهندسان مشاور".rnدستیابی به استقلال فنی و تکنولوژی پیشرفته منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی کشور.rnاحراز صلاحیت به عنوان بالاترین مرجع فنی – حرفه ای و مرجع ذیصلاح در مسائل حقوقی و حرفه ای در کلیه زمینه های خدمات مشاوره فنیrnدستیابی به شرایط مبتنی بر عدالت و تقوای حرفه ای در جهت برقراری شرایط دموکراتیک از طریق مشارکت در تصمیم گیری و مسؤلیت ها با توجه به توانایی های بالقوه فنی، حرفه ای اعضاء و توزیع عادلانه دستاوردهای مادی و معنوی در واحدهای مشاوره فنی.rnارکان جامعه از مجمع عمومی که متشکل از نمایندگان اعضاء جامعه می باشد، شورای مدیریت، گروه های تخصصی، هیئت بازرسان، هیئت داوری و هیئت تجدید نظر داوری تشکیل شده است. اعضاء شورای مدیریت و هیئت بازرسان و هیئت داوری و هیئت تجدید نظر داوری از طرف مجمع عمومی با رأی کتبی انتخاب می شوند و وظایف محوله را از زمان ثبت تصمیمات مجمع در دفتر ثبت شرکت ها برای مدت دو سال به عهده می گیرند .rnrnامور اجرایی جامعه توسط شورای مدیریت که نماینده قانونی و مظهر تشکیلات جامعه است انجام می شود. این شورا از نمایندگان گروه های تخصصی فعال در جامعه تشکیل شده است که هم اکنون ٢٠ گروه به شرح زیر می باشند:rnrnبندرسازیrnبهینه سازی مصرف انرژیrnتأسیسات ساختمانrnتأسیسات شهریrnترافیک و حمل و نقلrnخطوط انتقال نفت و گازrnراه و راه آهنrnژئوتکنیک و مقاومت مصالحrnسازهrnسدسازیrnشهرسازیrnصنایعrnفرودگاهrnکشاورزی و دامپروریrnمدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعیrnمعادن و زمین شناسیrnمعماریrnمنابع آبrnمهندسی نفت و گاز و پتروشیمیrnنقشه برداریrnهر عضو جامعه بسته به تخصص هائی که دارد باید عضو یک یا چند گروه از گروه های فوق باشد. شورای مدیریت از بین خود هیأت رئیسه ای مرکب از پنج نفر را شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر، دبیر دوم و خزانه دار انتخاب می کند که تحت رهبری شورای مدیریت عهده دار امورات جامعه بوده و سیاست های تعیین شده از طرف شورا را پیاده و مدیریت آن را هدایت و راهبری می نمایند.rnrnعلاوه بر ارکان فوق به منظور پیشبرد اهداف جامعه، کمیته های فنی در زمینه های مختلف تخصصی، شورای اخلاق حرفه ای و شاخه مدیران جوان جامعه هم از طرف شورای مدیریت انتخاب می شوند که فعالیت های گسترده و وسیعی را به نمایندگی از طرف جامعه بر عهده دارند. کلیه افرادی که به این نحو در مدیریت جامعه فعال می باشند کلاً داوطلبانه بوده و هیچ نوع حق الزحمه ای تحت هیچ عنوانی به آنها تعلق نمی گیرد .rnrnتعداد اعضا جامعه در ابتدا ۵۴ شرکت و به هنگام پیروزی انقلاب ١۵٨ عضو حقوقی بود. این تعداد هم اکنون قریب به ٨۵٠ شرکت مهندسی مشاور در گروه های تخصصی مختلف است که در نقاط مختلف کشور به فعالیت خود ادامه می دهند. با توجه به گستردگی تعداد اعضاء و پراکندگی آنها در سطح کشور از سال ١٣٨٣ با تصویب شورای مدیریت نمایندگی هایی در مراکز تعدادی از استان ها تشکیل گردید که تحت مسؤلیت "کمیته راهبری امور استان ها" فعالیت شان را آغاز نمودند . تعداد این دفاتر نمایندگی اکنون به ١٣ استان رسیده و شامل استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان، خوزستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و یزد می باشد.rnrnجامعه در سال ١٣٧٣ به عضویت فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور ) پذیرفته شده و نماینده انحصاری این فدراسیون در ایران است. جامعه در فیدیک فعال بوده و در جلسات آن حضور پیدا می کند. همچنین در تعدادی از کمیته های فیدیک هم نمایندگان جامعه عضویت دارند.rnrnفصلنامه « مهندس مشاور» جامعه به صورت فصلی منتشر می شود و حاوی مقالات علمی، تخصصی و حرفه ای است. rnrnجامعه نشریات دیگری نیز منتشر نموده است که می توان از "ویژه نامه علمی ـ فرهنگی"، "پیدایش معماری مدرن در ایران"، "سیاستها و خط مشی بازسازی"، "یادنامه وارطان"، "انرژی توان جامعه"، "کتاب بحران آب" و "دایرکتوری اعضای جامعه" ( به زبان انگلیسی و فارسی )، "اجرای پروژه ها به روش طرح و ساخت"، "آیین اخلاق حرفه ای"، "راهنمای مدیریت شرکت های خدمات مهندسی"، "تقابل منابع سیاره زمین با الگوهای توسعه و مصرف" و... نام برد. همچنین کمیته پژوهش شهری، گروه تخصصی شهرسازی کتب مختلفی در زمینه شهرسازی منتشر نموده است که اهم آن عبارتند از: "سایه های قدرت"، "آینده شهری قرن ۲۱"، "مکان و مکان سازی"، "مجموعه مقالات ( توسعه شهری)"، "مدیریت زیست محیطی" و ...
ارتباط با ما
دنبال کننده ها

شبکه تصویری وی صما

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

پیوندهای مفید

قوانین

وبلاگ

آموزش

آخرین اخبار و اتفاقات ویژه در ایمیل شما، فقط کافیست ایمیل خود را وارد کنید.

مسئولیت محتوای ویدیو ها با منتشر کننده آن است و وی صما مسئولیتی نسبت به آن ندارد