Loading the player...

پریزهای برق هوشمند

امید یزدی

2016-06-07 05:27:199

  • تصور کنید که راهی وجود داشته باشد که بتوان وسایل الکترونیکی منزل را از راه دور روشن یا خاموش کرد. شاید اولین وسیله ای که به ذهن خطور می کند یک پریز هوشمند باشد. پیش از این از کیلدها و پریزهای هوشمند گفته بودیم، اما این بار از پریزی می گوییم که با کمترین پیچیدگی، پیشرفته ترین امکانات را در اختیار ما قرار می دهد

    Category : محصولات صنعتی و ساختمانی

    #ویدیو#هوشمند#روشن#فیلم#پریز#جدید#الکترونیک#کنترل#ساختمان

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up