Loading the player...

انفجار شدید در غرب تهران

امید یزدی

2016-06-07 05:27:230

  • انفجار شدیدی ساعت ۸ شب ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ محله سلسبیل را لرزاند، این انفجار در یک آزمایشگاه تولید دارو بود که منجر به آتش سوزی مغازه های مجاور و شکستن شیشه های منازل اطراف گردید. نیروهای آتش نشانی و امنیتی توانستند بعد از ۳ ساعت آتش را مهار کنند - گزارش ارسالی کاربر-

    Category : حوادث و تخریب

    #فیلم#گزارش#حادثه#انفجار#آتش سوزی#شدید#شب#کحله#تولید

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up