Loading the player...

مدل جاذب ارتعاشات برای ساختمان تحت زلزله

امید یزدی

2016-06-07 05:27:2390

  • بر پایه فرمول های ارتعاشات دو درجه آزادی میتوان جاذب هایی برای ساختمان ها و ماشین های ابزار طراحی کرد که در فرکانس های تشدید این سازه ها تمامی انرژی به جاذب منتقل شود و سازه ساکن بماند.

    Category : تکنولوژی

    #زلزله#ارتعاشات

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up