Loading the player...

معرفی مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان

امید یزدی

2016-06-07 05:27:379

  • مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان و راه کشور به عنوان تنها هولدینگ رسانه ای تخصصی در حوزه مذکور، زمانی شکل گرفت که این مجموعه سال ها تجربه انتشار ماهنامه ساختمان راه اندازی سایت های «صما» و «انبوه سازان» را کسب کرده بود. در واقع ارتباط گسترده ای که این مجموعه از طریق رسانه های فوق با کلیه دست اندرکاران صنعت ساختمان و راه کشور برقرار کرده بود به تدریج منجر به کشف نیازهای جدید در این حوزه شد و به این ترتیب که سایر زیرمجموعه های این مجتمع شکل گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد تا مجموعه این خدمات رسانه ای، زیر پوشش یک نام، تحت عنوان مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان و راه کشور قرار گیرند. ناگفته نماند از آنجا که نیازهای این حوزه با گذشت زمان مدام در حال گسترش و تغییر است، طبیعی است که زیرمجموعه های حاضر نیز مدام در حال افزایش و به روز شدن باشند. در مسیر این حرکت نظرسنجی از کلیه متخصصین و دست اندرکاران حوزه ساختمان و راه کشور همواره مدنظر این مجتمع بوده است؛ ضمن این که تجربه های جهانی مرتبط نیز مدام از سوی کارشناسان مجتمع رصد شده است. امیدواریم که با ارائه مجموعه خدمات رسانه ای توانسته باشیم نظر متخصصین امر را برآورده سازیم و در آینده نیز بتوانیم با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران این حوزه کماکان در این مسیر پیشرفتی روزافزون داشته باشیم. www.irholding.ir

    Category : ساخت و ساز

    #ساختمان#مجتمع

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up