Loading the player...

تهدید پیمانکاران پاناما به توقف

امید یزدی

2016-06-07 05:27:387

  • پیمانکارانی که پروژه بزرگسازی کانال پاناما را برعهده دارند به کارفرمایان هشدار داده اند در صورت عدم اختصاص سرمایه بیشتر از ادامه اجرای این پروژه دست می کشند. آنان می گویند به ۱.۶ میلیارد دلار دیگر نیاز است و برای حل و فصل اختلاف خود با «پاناما کانال اسوریتی» ۲۱ روز مهلت داده اند. آبراهه مصنوعی ۷۷ کیلومتری کانال پاناما، یکی از عظیم ترین پروژه های مهندسی جهان، دو سوی دو اقیانوس اطلس و آرام را به یکدیگر متصل می کند. با تکمیل طرح بزرگسازی کانال پاناما کشتی های بزرگتری قادر خواهند بود از آن عبور کنند. ساخت این کانال در اواخر قرن نوزدهم آغاز و در نیمه اول قرن بیستم و با صرف میلیونها دلار و ستاندن جان هزاران کارگر به سرانجام رسید.

    Category : ساخت و ساز

    #فیلم#گزارش#پیمانکار#پروژه#توقف#مهندسی#اقیانوس#متصل#کتنال پاناما

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up