Loading the player...

آموزش نصب آیفون تصویری

  • آموزش نصب به زبان فارسی فیلم برداری شده استrnrnاختلاف بین آیفون تصویری دیجیتال و آنالوگ و نصب هر دو موردrnrnنصب دوربین مداربسته به آیفون تصویری برای مشاهده دو تصویر به طور مثال مشاهده پارکینگ یا انباریهاrnrnنصب آشکار ساز دود و انواع سنسور حرکتی به آیفون تصویریrnrnسیم کشی تا صد واحد فقط با یک کابل ۶ رشتهrnrnارتباط داخلی بین واحد ها به طور مثال تماس واحد دو به واحد چهار توسط ایفونrnrnانتخاب بهترین سیم برای کاهش نویز تصویر و گرفتن نویز توسط مقاومت ۷۵ اهمrnrnطریقه استفاده از سوئیچرrnrnانتقال زنگ به واحد دیگری در صورتی که در منزل حضور ندارید اگر کسی زنگ واحد شما را زد به واحدی که شما مشخص کرده اید زنگ بزند به طور مثال اگر سارقی زنگ واحد شما را زد همسایه شما پاسخ دهد و سارق فکر کند که شما در منزل هستید

    Category : آموزش

    #نصب آیفون#آیفون تصویری

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up