Loading the player...

آموزش راینو در معماری -- پله گرد

  • در این فیلم آموزشی که به صورت رایگان و زبان فارسی است ، شما در راستای مدل کردن یک پله گرد همراه با دست انداز های آن ، با دستورات زیر بیشتر آشنا می شود:rnCirclernTrimrnDividernLayersrnBoolean differencernMove verticalrnPipernSetpointrnPloar arrayrnRebuildrnJoinrnامیدواریم توانسته باشیم مفید واقع شویم

    Category : آموزش

    #راینو#مدل سازی ساختمان

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up