Loading the player...

اجرای پروژه جاده های هوشمند در هلند

  • در اوایل ماه آوریل، در بزرگراه منتهی به شهر اوس در جنوب هلند، برای اولین بار از خطوط درخشان جاده ای استفاده شد. دان روسه گارد که مبتکر جوانی است، طراحی این پروژه را بر عهده داشت.rnrnاز این خطوط درخشان می توان به عنوان جایگزینی پایدار در مناطقی استفاده کرد که در آن نورهای معمول وجود ندارد و به کمک این خطوط، مسیر جاده ها برای رانندگان بوضوح قابل مشاهده خواهد بود.rnrnدان روسه گارد می گوید: «خطوط درخشان، یکی از اولین ایده ها برای داشتن بزرگراه های هوشمند است. ما از نوعی رنگ استفاده کردیم که باعث می شود ...

    Category : گفتگو و گزارش خبری

    #جاده های هوشمند

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up