Loading the player...

آسانسور مناسب با آسمانخراش های جدید

امید یزدی

2016-06-07 05:27:540

  • یوهانس د یونگ مدیر عامل شرکت سازنده, در این مورد میگوید: تحولی که ما ایجاد کردیم در زمنیه ریسمان بالابر است. ریسمانی که ریسمانهای فولادی متداول نود و پنج درصد سبکتر است. و تنها پنج در صد وزن ریسمان باقی می ماند. (باید بخاطر داشته باشیم که وزن ریسمان در این ارتفاع شصت درصد کل وزن آسانسور را تشکیل می دهد.)

    Category : آموزش

    #فیلم#ساختمان#آسمان خراش#ریسمان

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up