Loading the player...

کتابخانه در مترو

امید یزدی

2016-06-07 05:27:603

  • استفاده از اینترنت باعث رکود در استفاده از کتاب و کمتر رفتن به کتابخانه ها و جایگزین شدن مطالب آنلاین به جای مطالب چاپی شده است. اما با توجه به نبودن و یا ضعیف بودن اینترنت در ایستگاه های قطار زیر زمینی, برای استفاده مسافران از کتاب در شهر نیویورک در قطار های بین شهری راهکاری برای مسافران قرار داده اند که از طریق آن 10 صفحه از کتاب مورد نظرشان را دریافت میکنند و پس از پایان مطالعه آن, به آنها یاداوری میشود که میتوانند به کتابخانه شهر رفته و ادامه کتاب را به صورت مجانی مطالعه کنند.

    Category : آموزش

    #فیلم#معماری#building#کتابخانه#کتابخانه در مترو

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up